کارآزمایی‌های بالینی مبتنی بر سلول

با توجه به امیدبخش بودن نتایج برخی درمان‌های مبتنی بر سلول، کارآزمایی‌های بالینی متعددی برای بررسی ایمنی و اثربخشی این درمان­ها در جریان است. شرکت سبز نیز از سالیان پیش زیرساخت­هایی را برای ورود به این عرصه فراهم نموده است. دسترسی به اتاق­های تمیز استاندارد، ارتباط با بخش بالینی و مهم‌تر از همه دانش فنی برای طراحی و اجرای صحیح فرایندهای سلول‌درمانی، به این شرکت امکان را می­دهد تا این کارآزمایی­های را به نحو مطلوبی مدیریت کند. شایان ذکر است «پیش‌‌نویس دستورالعمل ملی استفاده از سلول و فراورده‌های سلولی در کار‌آزمایی‌های بالینی و کاربردهای درمانی» توسط تیم علمی این شرکت تدوین شده است.

سبز کارآزمایی­های خود را بر دو حوزه استفاده از سلول­های بنیادی برای تخریب بافتی و ایمونوسل تراپی برای درمان سرطان‌ها متمرکز نموده و از مراجع ذیصلاح برای انجام این موارد مجوز دریافت کرده است. با توجه به نتایج حاصل از این کارآزمایی‌ها و اقدامات انجام شده برای اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح،  پیش بینی می شود در آینده نزدیک انجام خدمات سلول درمانی برای چند بیماری شروع شود.